Proiectare sisteme audio-video

Proiectare sisteme audio-video

Viziunea de ansamblu a oricărui proiect de integrare a unor soluţii audio-video poate reprezenta succesul unui proiect. Ţinând cont de funcţionalitatea fiecărui spaţiu şi de utilizatorul acestor echipamente, propunem integrarea celor mai potrivite sisteme precum: