Școli și instituții de învățământ

Școli și instituții de învățământ

Importanţa unui sistem de învăţământ modern şi tehnologizat este de necontestat pentru dezvoltarea permanentă a competenţelor de învăţare şi analiză a elevilor şi studenţilor, dar şi a activităţii cadrelor didactice.

Baza unui învăţământ formativ şi modern, adaptat la cerinţele societăţii şi priorităţilor actuale ale educaţiei, este reprezentată de toate mijloacele folosite pentru creşterea gradului de participare şi implicare în realizarea obiectivelor predării, deschiderea la inovaţie şi alternarea predării şi învăţării individuale cu cea de grup.

Systegra oferă servicii de proiectare pentru a gamă variată de sisteme care se adresează întregii clădiri, dar şi spaţiilor anexe: săli de clasă, laboaratoare tematice, spaţii administrative, spaţii de depozitare, birouri, biblioteci, săli de sport sau spectacol.

Complementare sistemelor care îmbunătăţesc semnificativ procesul de învăţare/predare, sistemele de siguranţă şi securitate integrate în unităţile de învăţământ şi în zonele adiacente oferă un cadru propice desfăşurării activităţilor educaţionale.