Certificari

certificari proiectare, instalare si mentenanta sisteme de securitate si siguranta
  •  Atestat ANRE - de tip B pentru ”proiectare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea normala de 0,4kV”

  • Autorizatie IGSU - instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera