Centre culturale, săli polivalente

Centre culturale, săli polivalente

Proiectarea sistemelor şi soluţiilor dedicate acestor spaţii multifuncţionale prevede joncţiunea funcţiunilor culturale cu cele administrative, alimentaţie publică şi recreative, astfel încât spaţiul nou creat să crească gradul de confort al utilizatorilor, dar să se şi adreseze unui public cât mai larg, cu interese diferite.