Centre comerciale

Centre comerciale

Indiferent de natura spaţiului comercial (mall-uri, hypermarket-uri, reţele de magazine) şi a spaţiilor anexe acestora precum restaurante, cafenele, spaţii de joacă, acestea trebuie să răspundă unor obiective principale precum: aprovizionare, relaxare şi entertainment.

Integrarea unor sisteme de securitate, siguranţă si audio-video, în aceste spaţii caracterizate de un trafic intens de persoane cu scopuri diferite, reprezintă o necesitate atât din punct de vedere al eliminării riscurilor de efracţie, incendiu, îmbunătăţirea procesului de comunicare, crearea unei ambianţe plăcute, crearea de spaţiu publicitar prin intermediul unor reţele de afişare publică, creşterea vizibilităţii locaţiei.